Přehled městských nebytových prostor k pronájmu

Adresa Umístění Velikost Termín pro zasílání nabídek Další informace
 nám.T.G.Masaryka 796/III  4.NP  32,32 m² do 19. října 2023 do 13,00 hodin

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Nabídky podávejte se všemi náležitostmi a v termínu na podatelnu Městského úřadu, Jiřího nám. 20/1.

Úřední deska Města Poděbrady