O společnosti

VEDENÍ                INFORMACE O HOSPODAŘENÍ             POČET SPRAVOVANÝCH BYTŮ

Městská realitní Poděbrady, a.s., původně pod obchodní firmou Městská realitní a.s. Poděbrady, byla založena jediným zakladatelem – městem Poděbrady – na základě rozhodnutí městského zastupitelstva čj. 26/94 ze dne 21.9.1994. Současně byla schválena Zakladatelská listina a Stanovy akciové společnosti. Sídlo společnosti Městská realitní Poděbrady, a.s. byla ulice Palackého 348/III, Poděbrady, od 4. března 2013 je sídlo společnosti na adrese nám. T.G.Masaryka 1130/18, Poděbrady. Společnost je od 7. prosince 1994 zapsána v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze v oddíle B, vložka 2893.

Vlastníkem 100% akcií je v současné době Město Poděbrady.

Předmětem podnikání akciové společnosti je výroba, rozvod a prodej tepla a činnosti s tím spojené. Zámečnictví, zednictví, silniční motorová doprava nákladní, zprostředkování obchodu (v celém rozsahu), zprostředkování služeb (v celém rozsahu), správa a údržba nemovitostí (v celém rozsahu), realitní činnost (v celém rozsahu), maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny (v celém rozsahu), vodoinstalatérství, topenářství, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, ubytovací služby a velkoobchod (v celém rozsahu).

Orgány společnosti tvoří po změnách uskutečněných 02. 12. 2015 (notářský zápis NZ 344/2015, N 392/2015) a změnou zákona o obchodních korporacích od 01. 01. 2021 valná hromada a správní rada. Funkční období členů správní rady je pětileté.

Správní rada společnosti má od 13.01.2021 toto složení

předseda: PaedDr. Miroslav Káninský

členové: Ing. Nataša Jarošová, Jiří Málek

Průměrný evidenční počet pracovníků společnosti přepočtený: 30,13

Ve fyzických osobách na HPP 30

z toho:

  • správa……13
  • údržba…….7
  • tepelné hospodářství…….5
  • vrátní………5

Vlastnická struktura – počet a jmenovitá hodnota akcií

Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

  1. 40 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100 000,- Kč
  2. 252 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč
  3. 1 877 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč

Všechny akcie znějí na jméno.

Všechny akcie jsou vlastněny Městem Poděbrady