Rekonstukce blokové kotelny

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie v SZT – IV. výzva

Název projektu: Městská realitní Poděbrady, a.s. – Rekonstrukce blokové kotelny

Cíl projektu: Cílem projektu je dosáhnout úspory energie a s tím související úspory finanční, a to včetně snížení emisí ve srovnání s výrobou energie v lokálních zdrojích.

bloková kotelna

Stručný popis operace: Předmětem projektu je rekonstrukce systému CZT pro šest bytových domů v Poděbradech. V současnosti jsou pro vytápění a ohřev TV využívány celkem 3 kotelny na zemní plyn: dvě domovní a jedna bloková. Nový stav předpokládá zachování pouze jedné blokové kotelny, která bude zásobovat celou lokalitu. Vytápěné objekty budou nově napojeny na teplovodní přípojku topné soustavy z centrální kotelny umístěné v ulici Kunštátská 1100.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.