Ceník vydávání stejnopisů apod.

  • Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisů, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu
Za první stránku je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 65 Kč
Za každou další i započatou stránku, je-li pořizována kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 55 Kč