Ceník

  • Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu ze spisů, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu
Za první stránku je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 65 Kč
Za každou další i započatou stránku, je-li pořizována kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače 55 Kč

 

  • Údržba 
Základní hodinová sazba 550 Kč bez DPH
Příplatek za výjezd mimo pracovní dobu 25 % ze základní hodinové sazby
Příplatek za výjezd ve státní svátky 50 % ze základní hodinové sazby
K pořizovací ceně použitého materiálu je připočten manipulační příplatek 10 %.

 

  • Výměna vodoměrů bez dálkového odečtu 
Repasované
1 ks    625 Kč + příslušná sazba DPH
2 ks    800 Kč
Nové
1 ks    779 Kč + příslušná sazba DPH
2 ks 1 108 Kč