Přehled městských bytů nabízených k pronájmu

 

 Adresa Umístění Velikost  Termín pro podání žádosti Další informace
 Kunštátská 1089/III 1.patro  59,20  do 20.listopadu do 13:00hod.
 Fügnerova 1073/III 1.patro 59,45 do 13.listopadu do 13:00hod.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informace včetně formulářů jsou dostupné na podatelně Městského úřadu, Jiřího nám. 20/1, nebo na webu Města Poděbrady.

Úřední deska Města Poděbrady