Energetika

Informace o stavu kotelen

V současné době provozuje společnost Městská realitní Poděbrady 43 zdrojů tepla pro vytápění objektů. Z toho 26 kotelen je vlastněno městem nebo Městskou realitní. Ve většině případů se jedná o kotelny domovní odpovídající svými parametry kotelnám III. kategorie. Tři z kotelen jsou blokové, s venkovními rozvody, vyžadující ke svému provozu státní licenci. Další tři jsou svými parametry a uspořádáním na pomezí mezi kotelnou blokovou a domovní. V několika případech se jedná o zdroje tepla s malým výkonem (jednotlivé kotle pod 50 kW, celý zdroj do 100 kW), které z hlediska ČSN nejsou považovány za kotelny.

Stav kotelen odpovídá době a způsobu jejich vybudování (a již uskutečněným rekonstrukcím) a ve většině případů není ideální. V některých případech se jedná o běžné opotřebení a dosažení hranice životnosti. Část kotelen již ale dosáhla stavu, kdy je bezprostředně nutno zajistit opravu.

Obnova kotelen již byla zahájena alespoň v několika případech. Příkladem může být kotelna objektu PENTAGON provedená v roce 2014. Zde jsou použity poměrně neobvyklá plynová tepelná čerpadla a provozní stupeň využití dosahuje cca 120%.

 

kotelna