Počet spravovaných bytů

Ke dni 1.1. 2016 má společnost Městská realitní Poděbrady, a.s. ve správě
866 bytů, z toho 443 bytů náleží městu. Uvedené množství bytových jednotek
se nachází celkem v 61 objektech.