Počet spravovaných bytů

Společnosti Městská realitní Poděbrady, a.s. (dále také „MR“), svěřilo Město Poděbrady do správy 425 bytů, 36 nebytových prostor určených k pronájmu a dalších 59 prostor bez nájemného (hřbitovní kaple, Havířský kostelík, stará vodárna apod.). MR spravuje rovněž 50 bytových domů s SVJ, ve kterých je 676 bytů soukromých vlastníků. Dále 44 bytů vlastních (vlastněných MR) ve 4 objektech. Smlouvu o správě má MR uzavřenou i na dalších 30 objektů soukromých vlastníků.