Aktuality

Odpady – rok 2022

Od 1.1.2022 je výběr poplatků za odpady fyzických osob administrován městským úřadem podle trvalého bydliště.

Město Poděbrady bude rozesílat průvodní dopis s pokyny k úhradě tohoto poplatku.

Splatnost poplatku je posunuta do 30.6. příslušného roku.

Podrobné informace naleznete již nyní na úřední desce  města v Obecně závazné vyhlášce města Poděbrady č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.