Topič nízkotlaké plynové kotelny

 

Městská realitní Poděbrady a.s. hledá pro pracoviště Poděbrady  – Topič nízkotlaké plynové kotelny

 

Pracovní poměr: DPP, cca 2 hodiny denně – vhodné i pro občany v důchodovém věku

 

Způsob podání přihlášky: Osobně nebo poštou, na adresu Městská realitní Poděbrady a.s. nám. T.G. Masaryka 1130/18, Poděbrady 29001, 5. patro.

 

Přihláška musí obsahovat:

Jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu k povolení pobytu), informace o kvalifikaci, telefonní případně e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče.

 

Bližší informace k pracovní náplni mohou uchazeči obdržet na tel. 606 301 644