Vlastnická struktura

Počet a jmenovitá hodnota akcií

Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

  1. 40 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100 000,- Kč
  2. 252 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10 000,- Kč
  3. 1 877 akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč

Všechny akcie znějí na jméno.

Všechny akcie jsou vlastněny Městem Poděbrady